THƯ MỜI BÁO GIÁ (LẦN 3)

Về việc khảo sát và Báo giá di chuyển Bệnh viện về cơ sở mới 

(Khu Đồng Khóm - Phường Đồng Tâm - T.P Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc)


             

SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

Số:  123      /BVPHCN-TCHC

V/v khảo sát và báo giá

di chuyển Bệnh viện về cơ sở mới

 (phường Đồng Tâm – TP Vĩnh Yên)

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

       

         Vĩnh Phúc, Ngày 12 tháng 6 năm 2023

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ

(Lần 3)

 

 

           Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân kinh doanh dịch vụ di chuyển Bệnh viện.

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2014;

Căn cứ nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 08/2022/TT - BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Công văn số 3398/UBND-VX1 ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc xây dựng Kế hoạch chuyển Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh về hoạt động tại cơ sở chính của Bệnh viện;

Căn cứ Văn bản số 64/TB-SYT, ngày 09/4/2023 của Sở Y tế Vĩnh Phúc về việc Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế - Trưởng Ban chỉ đạo di chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh về hoạt động tại vị trí được đầu tư xây dựng mới (Phường Liên Bảo, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) của ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, tại Hội nghị làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc về công tác di chuyển Bệnh viện.

Hiện nay Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đang có nhu cầu di chuyển toàn bộ Bệnh viện từ cơ sở cũ tại Km9, Quốc lộ 2, Đường tránh TP Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc về cơ sở mới tại khu Đồng Khóm, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Để phục vụ cho việc di chuyển toàn bộ Bệnh viện, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh kính đề nghị Quý Công ty, đơn vị cung cấp một số nội dung sau:

1. Khảo sát, kiểm tra toàn bộ hệ thống trang thiết bị Y tế, thiết bị văn phòng, hệ thống kho tàng, tình trạng hoạt động của thiết bị theo danh sách tại Phụ lục đính kèm công văn này;

          2. Khảo sát địa điểm lắp đặt trang thiết bị;

          3. Báo giá dịch vụ di chuyển Bệnh viện và các phụ kiện, linh kiện bắt buộc phải thay thế hoặc sửa chữa trong khi tháo dỡ, lắp đặt tại địa điểm mới (nếu có) theo phụ lục đính kèm công văn này.

          Hồ sơ cung cấp: 01 bộ hồ sơ bản cứng báo giá và file mềm chứa các tài liệu gửi về địa chỉ ngoclanktdd@gmail.com.

          Yêu cầu thời gian di chuyển, lắp đặt hoàn thành đưa vào sử dụng: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

          Thời gian nhận hồ sơ: trước 15 giờ ngày 23/6/2023

          Nơi nhận: Phòng Tổ chức hành chính – Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Km9, Quốc lộ 2, đường tránh TP Vĩnh Yên, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).

          Thông tin liên hệ: Đ/c Hoàng Thị Ngọc Lan; ĐT: 0974 488 658

          Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Phúc rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý Công ty, đơn vị.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                             GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- BGĐ;                                                                                                                                                 (Đã ký)

- Đăng tải Website Bệnh viện;

- Lưu VT, TCHC, TCKT.                                                                                                                                               Đoàn Thanh Bình

 

Th%C6%B0%20m%E1%BB%9Di%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1.pdf

 

TIN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 2 724
  • Tất cả: 206870

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH VĨNH PHÚC

Bằng tất cả khả năng, trí tuệ và trang thiết bị hiện đại chúng tôi mong muốn mang lại sự an tâm, thoải mái nhất cho người bệnh. 

 Đội ngũ các y Bác sỹ của Bệnh viện áp dụng các công nghệ cao trong điều trị và chuẩn đoán bệnh chính xác, kịp thời, nhanh chóng

Địa chỉ: Tầng 1,9,10,11,12 Tòa nhà C, Bệnh viện Sản - Nhi, Km 9 Quốc lộ 2A, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, Xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3861211 - 0211.3847511 - 0913258255 - 0852908333 - 0915.057599

Email: benhvienphcn@gmail.com