HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ BẰNG QR CODE VÀ PHÁT HIỆN TIẾP XÚC GẦN PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
In trang

Căn cứ Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Ban hành kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế. Bệnh viện Phục hồi chức năng Hướng dẫn các khoa, phòng cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế để phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Hỗ trợ thực hiện khai báo y tế điện tử giúp quản lý, theo dõi y  tế và phát hiện sớm ca bệnh phục vụ hiệu qua công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

2. Quy định cụ thể về địa điểm, thời điểm, đối tượng cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y  tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

II. NGUYÊN TẮC

1. Dễ dàng và đơn giản trong thực hiện khai báo y tế điện tử trên ứng dụng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

2. Lãnh đạo Bệnh viện chịu trách nhiệm kiểm soát thôngtin người ra vào, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền  trong trường hợp cần thiết.

3. Người bệnh và người nhà luôn mang theo mã QR (lưu trong điện thoại hoặc in ra)được sinh ra từ các ứng dụng khai báo y tế và chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo y tế của mình.

III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Người bệnh và người nhà đến khám và điều trị tại Bệnh viện

2. Cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Phục hồi chức năng

IV. ỨNG DỤNG KHAI BÁO Y TẾ VÀ PHÁT HIỆN TIẾP XÚC GẦN

1. Ứng dụng VHD (VietNam Health Decleration) và tokhaiyte.vn

Ứng dụng VHD và Tokhaiyte.vn cho phép khai báo y tế (bắt buộc); khai báo y tế toàn dân; cập nhật tình trạng sức khỏe hằng ngày đối với người dân trong khu vực cách ly (bắt buộc), ghi nhận người đến, người đi tại các địa điểm công cộng. Tokhaiyte.vn là nơi cung cấp và tạo ra mã QR cho các điểm kiểm dịch, cơ quan, trụ sở làm việc, khu công nghiệp, chung cư, trường học, …

2. Ứng dụng Bluezone:

Bluezone cho phép ghi nhận các tiếp xúc gần giữa các điện thoại di động thông minh cùng cài đặt và sử dụng Bluezone. Bluezone cũng cho phép người dân khai báo y tế toàn dân; ghi nhận người đến, người đi tại các địa điểm công cộng, gửi bản tin thông báo đến người dân.

3. Ứng dụng NCOVI:

Ứng dụng NCOVI cho phép người dân thực hiện khai báo y tế toàn dân, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày (tự nguyện); ghi nhận người đến, người đi tại các địa điểm công cộng.

V. NỘI DUNG HƯỚNG DẪN

1. Đối với bộ phận CNTT

Truy cập https://tokhaiyte.vn đăng ký 02 điểm kiểm soát dịch để nhận mã QR – Code cho đơn vị. In và dán mã QR-Code tại các vị trí tiếp đón bệnh nhân, các khoa, phòng và hội trường tại nơi dễ nhìn nhất.

Quản lý02 điểm kiểm soát dịch để khai thác dữ liệu phục vụ công tác phân tích, truy vết đối với  điểm kiểm soát dịch tại bệnh viện.

Hỗ trợ cán bộ cài đặt ứng dụng khai báo y tế và hướng dẫn cán bộ y tế tại các bộ phận tiếp đón hướng dẫn khách, khai báo hộ khách đến bệnh viện.

2. Đối với cán bộ làm việc tại bệnh viện

a) Cán bộ, viên chức, người lao động tại các khoa, phòng

- Sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần:

+ Ứng dụng VHD (Vietnam Health Decleration) cho phép khai báo y tế (Bắt buộc):

Bước 1:Truy cập vào chợ ứng dụng Google Play (Android) /App Store (IOS) để tìm và tải các ứng dụng với tên VHD “Vietnam Health Declaration” “Bluzone” “Ncovi” cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động.

Bước 2:Thực hiện cập nhật chính xác thông tin Số điện thoại di động để nhận Mã xác thực (OTP) và truy cập hệ thống

Bước 3:Chọn chức năng “Khai y tế báo y tế” để cập nhật các thông tin cần thiết có yêu cầu dấu (*) theo mẫu của Bộ y tế ban hành và “Gửi thông tin”.

Bước 4:Sau khi hoàn thiện gửi thông tin, hệ thống sẽ tự động trả lại một mã “QR-CODE” cho cán bộ y tế có thể sử dụng “Check-in/Check-out y tế” tại các nơi yêu cầu.(Các thông tin về lịch sử các lần khai sẽ được lưu trong “Tờ khai của tôi”)

Bước 5: Nhấn quét mã QR:

- Hàng ngày cán bộ y tế khi đến bệnh viện cần xác nhận ĐẾN VÀ ĐI hay còn gọi là “Check-in/ Check-Out y tế” với mã QR Code mà cán bộ CNTT cung cấp.

- Thực hiện khai báo y tế/cập nhật khai báo khi có triệu chứng, yếu tố dịch tễ.

b) Đối với nhân viên y tế kiểm soát, hỗ trợ khai báo y tế

- Có điện thoại thông minh và phải cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần.

- Hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh/người nhà/khách tới làm việc  khai báo y tế:

 + Trường hợp người bệnh, người nhà/ khách đến làm việc có điện thoại thông minh: Nhân viên y tế trực bàn đăng ký sàng lọc, phân luồng hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh/ người nhà/ khách tới làm việc….cài đặt, sử dụng ứng dụng VHD (Vietnam Health Decleration) để thực hiện khai báo y tế.

- Trường hợp không có điện thoại thông minh: Nhân viên y tếcó thể sử dụng chức năng “khai hộ” trên điện thoại thông minh, trên máy tính để hỗ trợ người bệnh, người nhà/ khách đến làm việc khai báo y tế điện tử.

- Thực hiện quét mã QR (trên thẻ BHYT hoặc sinh ra bởi hệ thống phần mềm) của người bệnh/ người nhà/ khách tới làm việc…

- Thực hiện sàng lọc, phân luồng đối với người có triệu chứng hoặc yếu tố dịch tễ.

3. Đối với người bệnh, người nhà đến khámvà điều trị; khách đến làm việc tại Bệnh viện

3.1. Với người khai báo y tế lần đầu:Người bệnh/ người nhà/ khách tới làm việc … có 2 hình thức “Khai báo y tế”

Cách 1:                    

Bước 1:Truy cập vào chợ ứng dụng Google Play (Android) /App Store (IOS) để tìm và tải ứng dụng các ứng dụng VHD “Vietnam Health Declaration” cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động.

Bước 2:Thực hiện cập nhật chính xác thông tin Số điện thoại di động để nhận Mã xác thực (OTP) và truy cập hệ thống

Bước 3:Chọn chức năng “Khai y tế báo y tế” để cập nhật các thông tin cần thiết, Thông tin khai báo bao gồm:

+Thông tin chung: Họ và tên; số điện thoại; số hộ chiếu/CMTND/CCCD/Mã thẻ BHYT; năm sinh; Giới tính; Quốc tích; địa chỉ: tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã, số nhà, tổ dân phố/thôn/đội.

+ Thông tin triệu chứng: Trong vòng 21 ngày qua, Anh/chị có thấy xuất hiện ít nhất 1 trong các dấu hiệu: sốt/ho/khó thở/viêm phổi/đau họng/mệt mỏi không?

+ Thông tin dịch tễ: (1) Trong vòng 21 ngày qua, Anh/chị đã đến tỉnh/thành phố, quốc gia/vùng lãnh thổ nào (có thể đi qua nhiều nơi)? (2) trong vòng 21 ngày qua, Anh(chị) có tiếp xúc với: Người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh COVID-19/người từ nước có bệnh COVID-19/người có biểu hiện (sốt, ho, khó thở, Viêm phổi).

Lưu ý: Với phần mềm “Vietnam Health Declaration” có thể nhớ Số thẻ bảo hiểm y tế thì người dân có thể thực hiện chọn “Có thẻ bảo hiểm y tế” để nhập thông tin SỐ THẺ và hệ thống tự động cập nhật các thông tin cá nhân.

Bước 4: “Gửi thông tin”, sau khi hoàn thiện gửi thông tin, hệ thống sẽ tự động trả lại một mã “QR-CODE” cho người bệnh/người nhà có thể sử dụng “Check-in/Check-out y tế” tại các nơi yêu cầu.

(Các thông tin về lịch sử các lần khai sẽ được lưu trong “Tờ khai của tôi”)

Cách 2: truy cập đường dẫn https://tokhaiyte.vn để khai trực tuyến bằng các trình duyệt như Firefox/Chrome/ Côc Côc… trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối internet.

3.2. Khai báo cập nhật thông tin về triệu chứng hay thông tin dịch tễ:

- Thực hiện khai báo y tế/cập nhật khai báo khi có triệu chứng, yếu tố dịch tễ.

Thông tin khai báo bao gồm:

+ Thông tin triệu chứng: Trong vòng 21 ngày qua, Anh/chị có thấy xuất hiện ít nhất 1 trong các dấu hiệu: sốt/ho/khó thở/viêm phổi/đau họng/mệt mỏi không?

+ Thông tin dịch tễ: (1) Trong vòng 21 ngày qua, Anh/chị đã đến tỉnh/thành phố, quốc gia/vùng lãnh thổ nào (có thể đi qua nhiều nơi)? (2) trong vòng 21 ngày qua, Anh(chị) có tiếp xúc với: Người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh COVID-19/ Người từ nước có bệnh COVID-19/ Người có biểu hiện (sốt, ho, khó thở, Viêm phổi).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức hành chính chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các khoa, phòng cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử trên phần mềm ứng dụng điện thoại thông minh hoặc trên máy tính.

- Kiểm soát thông tin người ra, vào Bệnh viện. Cung cấp thông tin cho lãnh đạo Bệnh viện khi cần thiết.

- Kiểm tra, giám sátthực hiện khai báo điện tử tại bàn đăng ký khám sàng lọc, phân luồng và các khoa, phòng theo quy định.

2. Trưởng các khoa, phòng chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở nhân viên thuộc khoa, phòng quản lý  thực hiện khai báo y tế và quét mã QR hàng ngày tại khoa.

Trên đây là hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế bằng QR Code để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đề nghị cán bộ y tế, bệnh nhân, người nhà, khách đến nghiêm túc thực hiện./.

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 170
  • Trong tuần: 615
  • Tất cả: 26 855

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH VĨNH PHÚC

Bằng tất cả khả năng, trí tuệ và trang thiết bị hiện đại chúng tôi mong muốn mang lại sự an tâm, thoải mái nhất cho người bệnh. 

 Đội ngũ các y Bác sỹ của Bệnh viện áp dụng các công nghệ cao trong điều trị và chuẩn đoán bệnh chính xác, kịp thời, nhanh chóng

Địa chỉ: Tầng 9,10,11 Tòa nhà C, Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc, Km 9 Quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3847511 - 0915.057.599

Email:benhvienphcn@gmail.com