Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và Triển khai nhiệm vụ năm 2022
In trang

Thực hiện kế hoạch số 46- KH/TU ngày 28/10/2021 của Thành ủy Vĩnh Yên về Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021

Chiều 04/1/2022, Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Lý - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc bệnh viện; Đ/c Trần Thị Thu Hà Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng – Phó Giám đốc Bệnh viện; Đ/c Đoàn Thanh Bình - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy – Giám đốc bệnh viện cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy; Cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ có mặt đông đủ.

Đ/c Trần Thị Thu Hà - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng – Phó Giám đốc Bệnh viện đọc Báo cáo hoạt động của Đảng bộ năm 2021.

- Đảng bộ Bệnh viện đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt quy tắc ứng xử và 12 điều y đức của Bộ Y tế, thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” không có cán bộ, đảng viên nào vi phạm đạo đức của người cán bộ y tế được người bệnh tin tưởng và khen ngợi.

- Trong công tác chuyên môn: Đảng uỷ lãnh đạo đơn vị thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của bệnh viện chuyên khoa, bám sát và thực hiện đúng quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật của của Bộ y tế, các hoạt động chuyên môn được duy trì và thực hiện đúng quy chế Bệnh viện, cán bộ, đảng viên có tinh thần và thái độ phục vụ người bệnh tốt không gây phiền hà cho người bệnh, trong quá trình khám chữa bệnh không để xẩy ra tai biến do sai sót chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo tốt cho công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân.

  - Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:  Đảng bộ đã chỉ đạo chính quyền triển khai tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức năng tại bệnh viện. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch như sau:

+ Số giường bệnh: 150 giường = 100% so với kế hoạch 

+ Số lần khám bệnh: 12.343 lần = 112,2 % so với kế hoạch  

+ Số người bệnh điều trị nội trú: 2.747 BN = 116,2 % so với  kế hoạch 

+ Tổng ngày điều trị nội trú:  46.937 ngày = 90,2 % so với kế hoạch

+  Ngày điều trị bình quân: 19,2 ngày/người =  87,3 % so với kế hoạch. 

+  Công suất sử dụng giường bệnh: 85,7 % = 90,2 % so với kế hoạch. 

- Công tác phòng chống dịch Covid-19:

+ Bệnh viện kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng chống dịch, 5 tổ giúp việc ban chỉ đạo như: Tổ chuyên môn; Tổ điều tra dịch tễ; Tổ giám sát; Tổ tài chính - hậu cần; Tổ truyền thông triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách về phòng chống dịch, rà soát các tiêu chí thực hiện Bệnh viện an toàn phòng chống Covid 19.

+ Xây dựng kế hoạch kịch bản ứng phó khi dịch bệnh xảy ra trong bệnh viện với từng cấp độ, triển khai các nhiệm vụ khẩn cấp nhằm thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện phân luồng sàng lọc người ra vào cơ quan  ngay tại cổng và chốt khai báo y tế bệnh viện; Thành lập 01 đội phản ứng nhanh, thiết lập đường dây nóng phòng, chống dịch tại bệnh viện; Bệnh viện đã thành lập 01 khu điều trị cách ly riêng biệt và bố trí 20 giường bệnh theo quyết định của Sở Y tế; Đảm bảo cung ứng khẩu trang, dung dịch rửa tay nhanh, hóa chất, phương tiện phòng hộ cá nhân, cơ số thiết yếu phục vụ công tác điều trị người bệnh hàng ngày.

+ Tăng cường cán bộ tham gia phòng chống dịch bệnh, đảm bảo 100% cán bộ sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Công tác phòng chông dịch bệnh COVID-19 bệnh viện đã thực hiện tốt được Sở Y tế đánh giá cao.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2021, trước nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh  Covid-19, Đảng ủy bệnh viện cùng Ban Giám đốc đã bán sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, vừa nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, phối hợp tham mưu các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội các đảng bộ các cấp; xây dựng và thực hiện các chương trình hành động, quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và của năm 2021. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, ban Lãnh đạo xây dựng các đề án, kế hoạch, xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng để tổ chức thực hiện, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận nhằm đánh giá, bổ sung những kết quả đã đạt được; phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Lý - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lý - Bí thư Đảng Ủy, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ban Lãnh đạo Bệnh viện, tập thể các Đảng viện các Chi bộ Đảng trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn tồn tại, hạn chế để khắc phục. Xác định trọng tâm của năm 2022 là tập trung nghiên cứu tham mưu có chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là tập trung cao độ cho công tác Khám chữa bệnh phục vụ nhân dân trong tình hình mới, vừa chống dịch COVID-19 vừa ổn định công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Đảng bộ đã tổ chức tự kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021 kết quả như sau (số liệu được tính đến ngày 10/12/2021)

- Tổng số: 04 chi bộ.

+ Xếp loại chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: Chi bộ 1,2,3

+ Không đánh giá xếp loại chi bộ 4 do mới thành lập tháng 7/2021

- Xếp loại tổ chức đảng: Đảng bộ tự xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Lý - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện trao Kỷ niệm chương cho 02 đảng viên đã hoàn thành xuất sác nhiệm vụ trong công tác Kiểm tra Đảng

Thực hiện tốt Chương trình hành động "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn 2020 - 2025". Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương.

Đồng chí Đoàn Thanh Bình – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ - Giám đốc bệnh viện phát biểu chỉ đạo.

Đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của từng loại hình chi bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn, bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện tốt chính sách cán bộ và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kiện toàn đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng; mỗi cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cần nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

                                                                                                              Biên tập: Nguyễn Hồng Quang

 

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 149
  • Trong tuần: 1 131
  • Tất cả: 104 240

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH VĨNH PHÚC

Bằng tất cả khả năng, trí tuệ và trang thiết bị hiện đại chúng tôi mong muốn mang lại sự an tâm, thoải mái nhất cho người bệnh. 

 Đội ngũ các y Bác sỹ của Bệnh viện áp dụng các công nghệ cao trong điều trị và chuẩn đoán bệnh chính xác, kịp thời, nhanh chóng

Địa chỉ: Tầng 1,9,10,11,12 Tòa nhà C, Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc, Km 9 Quốc lộ 2, đoạn đường tránh Vĩnh Yên, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3847511 - 0913.258255 - 0915.057599

Email:benhvienphcn@gmail.com